Comuna Ciuhoi - Dezvoltare durabila in mediul rural

 


         Noutăţi

  Articol test keywords
2011-04-05

Lorem ipsum dolor sit amet

» citeste mai departe...
  Introduceti titlul articolului
2011-04-03

Considerăm că aşezarea geografică a partenerilor implicaţi în derularea acestui proiect, la poarta de vest a României, ne obligă a oferi modele de bune practici...

» citeste mai departe...

     Comuna Ciuhoi

Comuna Ciuhoi este este situată în Câmpia Barcăului în zona de confluenţă a râului Almaş cu râul Barcău. Din punct de vedere geografic, comuna Ciuhoi este situată în partea vestică, la întretăierea paralelei de 47 o 15 l latitudine nordică cu meridianul de 22 o 8 l longitudinea estică. În judeţul Bihor, comuna Ciuhoi este situată în partea central nordică. Localitatea Ciuhoi este situată la 1 km de drumul judeţean D.J. 191 Oradea - Marghita, la o distanţă de 35 km de municipiul Oradea. Reşedinţa comunei este localitatea Ciuhoi, echiparea tehnico – edilitară fiind reprezentată de alimentarea cu energie electrică, existenţa reţelei de telefonie fixă, alimentarea cu apă potabilă, colectare şi transport de deşeuri menajere.

Transportul de călători între municipiul Oradea şi Ciuhoi este asigurat prin mijloace de transport în comun.

Comuna are în componenţă patru sate: Ciuhoi, satul de reşedinţă, Cenaloş, Sfârnaş şi Sâniob. Se învecinează la nord cu oraşul Săcueni, la sud cu comuna Sârbi şi comuna Spinuş, la est cu comuna Chişlaz, iar la vest cu comuna Sălard. Conform recensământului din 2002, în comuna Ciuhoi erau, în total, 2292 de persoane.

Proiecte de investiţii derulate sau în curs de realizare:

„Extindere reţele de alimentare cu apă în localităţile Ciuhoi, Cenalos, Sfârnaş Sâniob”
„Sală de educaţie fizică şcolară”
„Stadion comunal, Ciuhoi, localitatea Sâniob”
„Colaborare între administraţiile publice locale din regiunea Bihor-Bihar”
„Aventuri călare prin podgoriile Barcăului”
„Realizare retea de canalizare şi staţie de epurare, în comuna Ciuhoi”.