Beneficiar: Comuna Chişlaz - Dezvoltare durabila in mediul rural

 


         Noutăţi

  Articol test keywords
2011-04-05

Lorem ipsum dolor sit amet

» citeste mai departe...
  Introduceti titlul articolului
2011-04-03

Considerăm că aşezarea geografică a partenerilor implicaţi în derularea acestui proiect, la poarta de vest a României, ne obligă a oferi modele de bune practici...

» citeste mai departe...

     Beneficiar: Comuna Chişlaz

Comuna Chişaz este situată în nordul jud. Bihor, în zonă de deal, la 45 km de Oradea, 14 km de Marghita, pe DJ 191. Este alcătuită din 7 sate, are o suprafaţă totală de 7.205 ha şi o populaţie de 3.451 locuitori. Ca activităţi specifice zonei se pot aminti: industria uşoară, pomicultura şi industria agro-alimentară.

Principalele activităţi economice sunt: comerţul, industria şi agricultura. Principalele proiecte de investiţii ale comunei sunt: realizarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare, a unei staţii de epurare, reţea de gaz şi reabilitarea stradală, elaborarea strategiei Comunei Chişlaz.

Domenii de interes pentru investitori: agricultura, zootehnie, pomicultura, industria agroalimentară.  În vederea atragerii investitorilor, sunt puse la dispoziţie clădiri şi terenuri. Principalele obiective turistice ale comunei sunt: monumente istorice: “Fântâna Sasului” (aşezare, sec.II-IV); monumente arhitectonice: biserica reformată (sec.XIV), biserica romano-catolică „Sf. Maica lui Isus” (1754); elemente peisagistice: râul Barcău.

Comuna Chişlaz este alcătuită din şapte localităţi - Chiraleu, Sânlazăr, Chişlaz, Mişca, Pocluşa de Barcău, Sărsig, Hăuceşti - aşezate de-a lungul văii Barcăului şi învecinate cu Dealurile Dernei. Teritoriul comunei are o suprafaţă de 78km,şi este străbătut de drumul judeţean DJ191 Oradea – Marghita, pe o distanţă de circa 16 km, la care se vor adăuga 10,5 km ai viitoarei Autostrăzi Transilvania.

Proiecte de investiţii derulate sau în curs de realizare:
- „Economia bazată pe cunoaştere”
- „Construcţie cămin cultural Chişlaz”
- „Construcţia Căminului cultural Chiraleu”
- „Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Chişlaz, jud. Bihor”
- „Dezvoltare durabilă în mediul rural – strategii de dezvoltare locală pentru patru comune din judeţul Bihor”.