Programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative - Dezvoltare durabila in mediul rural

 


         Noutăţi

  Articol test keywords
2011-04-05

Lorem ipsum dolor sit amet

» citeste mai departe...
  Introduceti titlul articolului
2011-04-03

Considerăm că aşezarea geografică a partenerilor implicaţi în derularea acestui proiect, la poarta de vest a României, ne obligă a oferi modele de bune practici...

» citeste mai departe...

     Programul operaţional dezvoltarea capacităţii administrative

CE finanţează acest Program Operaţional?

  • studierea şi dezvoltarea aspectelor privind reforma avansată, precum şi managementul cunoaşterii si folosirea tehnologiilor inovative în administraţie;
  • studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre;
  • managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipamente pentru reformarea structurilor de management;
  • asistenţa tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională;
  • asistenţa tehnică pentru planurile de formare profesională;
  • training-ul şi asistenţa tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici;
  • studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activităţilor de monitorizare şi evaluare.

CINE poate obţine finanţare în cadrul acestui Program Operaţional?

  • administraţia centrală şi locală;
  • instituţiile de învaăţământ superior, în parteneriat cu autorităţile publice;
  • organizaţiile neguvernamentale cu activitate relevantă în administraţie, în parteneriat cu autorităţile publice.