Comuna Tăuteu - Dezvoltare durabila in mediul rural

 


         Noutăţi

  Articol test keywords
2011-04-05

Lorem ipsum dolor sit amet

» citeste mai departe...
  Introduceti titlul articolului
2011-04-03

Considerăm că aşezarea geografică a partenerilor implicaţi în derularea acestui proiect, la poarta de vest a României, ne obligă a oferi modele de bune practici...

» citeste mai departe...

     Comuna Tăuteu

Comuna Tăuteu este este situată în zona de contact a Câmpiei Barcăului cu Dealurile Barcăului, pe râul Bistra. 

Comuna Tăuteu are în componenţă cinci sate: Tăuteu, satul de reşedinţă, Bogei, Chiribiş, Ciutelec şi Poiana. Se învecinează la nord cu oraşul Marghita, la nord-vest cu comuna Abrămuţ, la vest cu comuna Chişlaz, la sud cu comuna Popeşti, iar la est cu comuna Abram.  Obiective turistice: Biserica reformată din secolul al XV-lea din satul Tăuteu.

Proiecte de investiţii derulate sau în curs de realizare:

- „Legături Comunitare”
- „Extindere reţele de alimentare de apă în localităţile Tăuteu, Chiribiş, Poiana – comuna Tăuteu”
- „Parc şi locuri de joacă pentru copii în satul Ciutelec, comuna Tăuteu”
- „Alimentare cu apă a localităţilor comunei”
- „Introducerea gazului în localităţile din comună”
- „Construcţie pod peste râul Bistra – Poiana”
- „Construcţia şi reabilitarea drumurilor şi străzilor”
- „Construcţia unei baze sportive în localitatea Ciutelec”
- „Construcţie şcoală cu clasele I-IV, Ciutelec”
- „Realizarea sistemului de canalizare pentru toată comuna cu staţii de epurare”
- „Extinderea reţelei electrice de joasă tensiune şi extinderea reţelei de iluminat public”
- „Construcţie grădiniţă Bogei”
- „Construcţie sală de sport în localitatea Tăuteu”
- „Construcţie cămin cultural în localităţile Bigei şi Chiribiş”
- „Construcţie grădiniţă în localitatea Tăuteu”
- „Asfaltare drumuri comunale”.