Dezvoltare durabila in mediul rural - prima pagina

 


         Noutăţi

  Articol test keywords
2011-04-05

Lorem ipsum dolor sit amet

» citeste mai departe...
  Introduceti titlul articolului
2011-04-03

Considerăm că aşezarea geografică a partenerilor implicaţi în derularea acestui proiect, la poarta de vest a României, ne obligă a oferi modele de bune practici...

» citeste mai departe...

     Cuvântul Primarului

Considerăm că aşezarea geografică a partenerilor implicaţi în derularea acestui proiect, la poarta de vest a României, ne obligă a oferi modele de bune practici administraţiilor publice locale din ţară. Fiind mai aproape de vecinii noştri din Uniunea Europeană şi convieţuind în mediul multicultural al Transilvaniei, putem spune cu deschidere că tipul de abordare al administraţiei publice bihorene trebuie să fie mai cu seamă îndreptat către cetăţean. Acest deziderat - de a răspunde într-o manieră eficientă nevoilor comunităţilor noastre - a şi stat la baza ideii de proiect.

În calitate de beneficiar al proiectului, Comuna Chişlaz, cu sprijinul nemijlocit al partenerilor noştri, Comunele Ciuhoi, Derna şi Tăuteu, consideră, pe de o parte, că oportunitatea de instruire a personalului administraţiei publice locale pe probleme specifice şi, pe de altă parte, posibilitatea ca localităţile noastre să  beneficieze de elaborarea unor documente de politici publice fundamentate pe planificarea strategică, reprezintă o şansă care trebuie fructificată din plin.

Ne preocupă în mod curent agenda cetăţeanului şi credem că spaţiul rural bihorean poate să devină locul unde comunităţile noastre îşi doresc să prospere pe mai departe. Procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare a comunităţilor noastre nu poate fi unul de succes fără o reală consultare şi implicare a factorilor interesaţi: cetăţenii, personalul angajat din cadrul primăriilor, instituţiile publice, actorii non-guvernamentali, şi, de ce nu, mass-media.

De aceea, îi invităm pe toţi cei preocupaţi de reformarea sistemului administraţiei publice şi de implementarea unei dezvoltări durabile în judeţul nostru să ne fie alături în acest proiect, pentru a-l face un proiect de succes!”

Cu deosebit respect,

Tripo Stefan - Primarul Comunei Chislaz